Σαπρολεγνύδες

(Saprolegniidae). Οικογένεια υδρόβιων φυκομυκήτων της υπόταξης των σαπρολεγνιιδών, της τάξης των ωομυκήτων. Μερικά είδη του γένους σαπρολεγνία, όπως π.χ. η μούχλα των ψαριών, ζουν πάνω σε ψάρια και άλλα υδρόβια ζώα, ενώ άλλα είδη, πάνω σε βυθισμένα κομμάτια φυτών. Αναφέρουμε ιδιαίτερα τη σαπρολεγνία τη θηριώδη αρκετά συχνή στα ιχθυοτροφεία της πέστροφας, όπου παρασιτεί στα αβγά και στα νεαρά άτομα, προκαλώντας συχνά μολυσματικές ασθένειες. Ο μύκητας χαρακτηρίζεται από σπόρια εφοδιασμένα με βλεφαρίδες (ζωοσπόρια), τα οποία, πλέοντας, μετακινούνται πάνω στα ζωικά ή φυτικά υποθέματα, οπότε φυτρώνουν δίνοντας δύο σωληνίσκους, από τους οποίους ο ένας εισχωρεί, σαν ρίζα, στον ξενιστή και ο άλλος διακλαδίζεται στο νερό. Ο εγγενής πολλαπλασιασμός συνίσταται στη γονιμοποίηση των ωοκυττάρων του ωογόνιου από τους πυρήνες των ανθηριδίων, οι οποίοι εισάγονται στο ωογόνιο με σωληνίσκους. Ο ζυγώτης ο οποίος προέρχεται από τη γονιμοποίηση, αναπαράγει το μύκητα ύστερα από μια αρκετά μεγάλη περίοδο ανάπαυσης. Οι φυκομόκητες που ανήκουν στην οικογένεια των Σαπρολεγνιιδών ζουν πάνω σε ψάρια και σε άλλα υδρόβια ζώα ή και σε μεγάλα φυτά.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.